Scroll to top

ออกแบบเว็บไซต์


Tag

เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ คืออะไร ทำอย่างไร

เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ คืออะไร ทำอย่างไร

เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ คือ เว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์โดยเฉพาะ ช่วยให้ธุรกิจแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของตน รับชำระเงิน ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และจัดการสินค้าคงคลังภายในแพลตฟอร์มเดียว ในการ สร้าง เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ มีหลายขั้นตอนที่คุณควรทำ: เลือกแพลตฟอร์ม...

admin March 24, 2023
ออกแบบเว็บไซต์ ราคา ประมาณเท่าไหร่มาดูกัน

ออกแบบเว็บไซต์ ราคา ประมาณเท่าไหร่มาดูกัน

 ราคา ในการ ออกแบบเว็บไซต์ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความซับซ้อนของเว็บไซต์ จำนวนหน้า คุณลักษณะการออกแบบ และระดับการปรับแต่งที่จำเป็น ต่อไปนี้เป็นค่าประมาณสำหรับเว็บไซต์ประเภทต่างๆ: เว็บไซต์พื้นฐาน: เว็บไซต์ธรรมดาที่มีไม่กี่หน้าและคุณสมบัติการออกแบบขั้นพื้นฐานอาจมีราคาตั้งแต่ 4,000 ถึง...

admin March 23, 2023
ทฤษฎี การออกแบบเว็บไซต์

ทฤษฎี การออกแบบเว็บไซต์

ทฤษฎี การออกแบบเว็บไซต์ หมายถึงหลักการ แนวทาง และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควบคุมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ต่อไปนี้เป็นหลักการสำคัญของทฤษฎีการออกแบบเว็บ: Visual Hierarchy: ลำดับชั้นภาพหมายถึงการจัดระเบียบเนื้อหาบนเว็บไซต์ในลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความสำคัญและความเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้แบบอักษร สี และการเว้นวรรคที่แตกต่างกันเพื่อสร้างลำดับชั้นภาพที่ชัดเจนซึ่งแนะนำผู้ใช้ผ่านเนื้อหาต่างๆ Balance: ความสมดุลหมายถึงการกระจายองค์ประกอบภาพบนหน้าเว็บในลักษณะที่สร้างความรู้สึกกลมกลืนและสมดุล...

admin March 20, 2023
โปรโมชั่น ทุกแพคเกจลด 5%