Scroll to top

ชนิดของ เว็บไซต์


Tag

เว็บไซต์แบ่งเป็นกี่ประเภท

เว็บไซต์แบ่งเป็นกี่ประเภท

มีเว็บไซต์หลายประเภทและสามารถแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ ฟังก์ชันการทำงาน การออกแบบ และเนื้อหา ต่อไปนี้เป็นประเภททั่วไปของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล: เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเฉพาะ ตัวอย่าง ได้แก่ เว็บไซต์ข่าว บล็อก และเว็บไซต์ของบริษัท...

admin March 16, 2023
โปรโมชั่น ทุกแพคเกจลด 5%